Bord Oideachas agus Oiliúna
na Gaillimhe agus Ros Comáin
Daoine á
gCumhachtú don Saol
Cúrsaí Poist Nuacht agus Ócáidí
Bord Oideachas agus Oiliúna
na Gaillimhe agus Ros Comáin
Daoine á
gCumhachtú don Saol
Cúrsaí Poist Nuacht agus Ócáidí

Maidir le

Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin

Ofrálaimid raon fairsing seirbhísí oideachais agus oiliúna trasna ár n-iliomad suíomhanna i nGaillimh agus Ros Comáin, lena n-áirítear Bunoideachas, Iar-Bhunoideachas, Breisoideachais agus Oiliúna, Oideachas Allamuigh, Oideachas Ceoil agus Seirbhísí don Óige,

Seirbhís um Threoir agus Eolas san Oideachas Aosach eolas neamhchlaonta agus faoi rún a chur ar fáil do dhaoine ar mian leo ár roghanna Breisoideachais agus Oiliúna a chíoradh agus dóibh siúd ar mian leo Filleadh ar an Oideachas nó úsáid a bhaint as Seirbhísí Bunata Oideachas Aosach.

Menu