Príomhoifig GRETB

Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
An Coiléar Bán,
Baile Átha an Rí,
Co. na Gaillimhe
H65 AT81

Oifig Ros Comáin

Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
Sráid Bhéal Átha Liag
Ros Comáin
Co. Ros Comáin

eolas@gretb.ie

091 874500

Menu