Fáiltímid roimh do bharúlacha agus moltaí maidir lenár seirbhísí.

Le do thoil, amharc ar ár Cairt Seirbhísí do Chustaiméirí

Oifigeach Seirbhísí Custaiméara
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
An Coiléar Bán
Baile Átha an Rí
Co. na Gaillimhe
H65 AT81

Féadfaidh tú teacht freisin ar ár nOifigeach Seirbhís do Chustaiméirí ag 091 874 500 nó ar ríomhphost ag info@gretb.ie

Faoi láthair, táimid ag forbairt Cairt Custaiméirí agus Plean Gníomhaíochta Custaiméirí de réir an Chóid Chleachtais atá i bhfeidhm do Rialachas Boird Oideachais agus Oiliúna.