Tháinig Bord Oideachais na Gaillimhe agus Ros Comáin faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 ar an 14 Aibreán 2015.

Le do thoil, amharc ar ár Scéim Fhoilseachán Saorála Faisnéise le haghaidh tuilleadh eolais faoi Bhord Oideachais na Gaillimhe agus Ros Comáin. Foilseacháin.

Is ceart iarratas ar shonraí faoi Shaoráil Faisnéise a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Saorála Faisnéise agus é a chur chuig:

Oifigeach Saorála Faisnéise
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
An Coiléar Bán
Baile Átha an Rí
Co. na Gaillimhe
H65 AT81

Féadfaidh tú teacht ar ár nOifig Saorála Faisnéise freisin trí ríomhphost chuig foi@gretb.ie