Fanfaidh 20 scoil iar-bhunoideachais agus 2 scoil náisiúnta phobail GRETB ar oscailt, le bearta cosanta mar atá leagtha síos ag Leibhéal 5 de Phlean na hÉireann Ag Maireachtáil le Covid-19. Tá feidhm leis an ráiteas seo maidir le hoibriúchán sábháilte scoileanna a choinneáil le linn bearta Leibhéal 5 - ráiteas ón Aire Oideachais, Norma Foley.

Fanfaidh Ionaid Bhreisoideachais agus Oiliúna [FET] GRETB ar oscailt chun teagasc/múinteoireacht agus foghlaim a sholáthar, mar aon le seirbhísí riachtanacha a chothabháil.

Tá feidhm leis an ráiteas seo, ráiteas ón Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Simon Harris.

Fanfaidh srianta Leibhéal 5 i bhfeidhm go dtí Déardaoin 01 Nollaig 2020, ag éirí as fógra an Taoisigh, Micheál Martin ar an 19/10/2020.

Tá Oifigí Riaracháin GRETB i mBaile Átha an Rí agus i Ros Comáin dúnta don phobal i gcoitinne. Ar mhaithe le leanúnachas gnó, áfach, leanfar le socrúcháin i dtaca le seirbhísí riachtanacha riaracháin, lena n-áirítear íocaíocht foghlaimeoirí, foirne agus soláthraithe.

Iarrann GRETB ar gach mac léinn, baill foirne, teaghaligh agus cairde cloí le gach treoirlínte sláinte poiblí maidir le déileáil le Covid-19.

Menu

Covid-19

Léigh Níos Mó