Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna

Fáilteofar roimh iarratais ar an bpost mar Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna, post a bheidh lonnaithe i dtús ama in Ionad Oiliúna GRETB, Páirc Ghnó Mervue, Bóthar Mhuine Mheá, Gaillimh.

Tuairisceoidh an Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna don Phríomhfheidhmeannach agus beidh freagracht ar an té sin tacú leis an bPríomhfheidhmeannach i gceithre réimse freagrachta, ag teacht leis na feidhmeanna reachtúla mar atá siad leagtha síos san Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013:

  1. Soláthar ardchaighdeáin agus freagrúil Breisoideachais agus Oiliúna a chur ar fáil.
  2. Rialachas agus bainistíocht Breisoideachais agus Oiliúna (FET).
  3. Pleanáil fórsa/lucht saothair agus bainistíocht feidhmíochta Breisoideachais agus Oiliúna (FET).
  4. Comhordú ar fhoireann bainistíochta an Bhoird Oideachais agus Oiliúna atá laistigh de fhreagracht an Stiúrthóra.

Is féidir teacht ar fhoirm iarratais agus sonraíocht an phoist anseo.

Is é an dáta deiridh d’iarratais a bheith faighte 12:00 meán lae Dé hAoine, 16 Aibreán 2021.

Menu