Breisoideachas agus Oiliúint

  1. Baile
  2. Breisoideachas agus Oiliúint

Tá ár nIonaid Bhreisoideachais agus Oiliúna suite fad agus leithead Chontaetha na Gaillimhe agus Ros Comáin, le breis is 14,000 foghlaimeoir rannpháirteach i gcláir lánaimseartha agus pháirtaimseartha.

Bainistímid agus cuirimid ar fáil Cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna trí Phrintíseachtaí, Cúrsaí Oiliúna, Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais [VTOS], Ionad Oiliúna, Tionscnaimh um Fhilleadh ar an Oideachas [BTEI], Oideachas Pobail, Oideachas Bunata Aosach, Ógtheagmháil, Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla, agus Ionaid Oiliúna Pobail.

Cuirimid oideachas agus oiliúint ar fáil san Ionad Oideachais ag Príosún an Chaisleáin Riabhaigh agus i measc pobail áitiúla, trí uaireanta comhoibrithe le seirbhísí páirtnéireachta cosúil le hIonaid Dlí agus Cirt agus seirbhísí do Dhaoine faoi Mhíchumais Fhisiciúla agus Intleachtúla.

Le haghaidh tuilleadh eolais, amharc ar ár Liosta Cúrsaí nó téigh i dteagmháil le d’Ionad Breisoideachais agus Oiliúna áitiúil nó lenár Seirbhís um Threoir agus Eolas san Oideachas Aosach.