Ofrálann ár Seirbhís um Threoir agus Eolas san Oideachas Aosach eolas neamhchlaonta agus faoi rún, comhairle, treoir agus comhairleoireacht faoi na roghanna éagsúla atá ar fáil duit laistigh de Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin agus ó sholáthraithe oideachais eile.

Cuireann ár Seirbhís um Threoir agus Eolas san Oideachas Aosach ar fáil:

  • treoir oideachasúil 1:1 chun cuidiú leat roghanna eolasacha a dhéanamh
  • eolas faoi gach cúrsa áitiúil agus náisiúnta
  • ullmhúchán CV agus scileanna agallaimh
  • treoir maidir le hiarratas a dhéanamh ar choláiste
  • eolas agus comhairle maidir le deontais, cearta agus teidlíochtaí oideachais riachtanas
  • comhairle agus treoir ghinearálta maidir leis an rogha is fearr a oireann do do chuid
  • tacaíocht leanúnach le linn duit a bheith ag foghlaim, cabhair le tascanna, ullmhúchán le haghaidh scrúduithe, agus scileanna staidéir

Tá ár seirbhís ar fáil do dhuine ar bith atá ag smaoineamh ar oideachas agus oiliúint. Caithfidh tú a bheith ós cionn 16 bliain d’aois agus lasmuigh d’oideachas foirmiúil.  Is seirbhís saor in aisce agus faoi rún í seo.

Eolas Teagmhála

Oirthear na Gaillimhe agus Ros Comáin
Pauline Dillon
Oifigeach Faisnéise agus Treorach
087 055 2292
guidance@gretb.ie

Bord Oideachais agus Oiliúna
Nuala Kilgannon
Treoirchomhairleoir d’Aosaigh / Comhordaitheoir
087 351 5034
nuala.kilgannon@gretb.ie

Béal Átha na Sluaighe, Tuaim agus Ros Comáin
Maura Fallon
Treoirchomhairleoir d’Aosaigh
086 0146 515
maura.fallon@gretb.ie

Cathair na Gaillimhe agus Ros Comáin
Miriam Walsh
Oifigeach Faisnéise agus Treorach
087 988 5969
guidance@gretb.ie

Baile Locha Riach agus Iarthar na Gaillimhe
Tadhg Crowley
Treoirchomhairleoir d’Aosaigh / Comhordaitheoir
087 281 8506
timothy.crowley@gretb.ie

Cathair na Gaillimhe, An Gort agus Port Omna
Siobhan Brangwyn
Treoirchomhairleoir d’Aosaigh
087 2600 133
siobhan.brangwyn@gretb.ie