Ofrálann ár Seirbhís um Threoir agus Eolas san Oideachas Aosach eolas neamhchlaonta agus faoi rún, comhairle, treoir agus comhairleoireacht faoi na roghanna éagsúla atá ar fáil duit laistigh de Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin agus ó sholáthraithe oideachais eile.

Cuireann ár Seirbhís um Threoir agus Eolas san Oideachas Aosach ar fáil:

  • treoir oideachasúil 1:1 chun cuidiú leat roghanna eolasacha a dhéanamh
  • eolas faoi gach cúrsa áitiúil agus náisiúnta
  • ullmhúchán CV agus scileanna agallaimh
  • treoir maidir le hiarratas a dhéanamh ar choláiste
  • eolas agus comhairle maidir le deontais, cearta agus teidlíochtaí oideachais riachtanas
  • comhairle agus treoir ghinearálta maidir leis an rogha is fearr a oireann do do chuid
  • tacaíocht leanúnach le linn duit a bheith ag foghlaim, cabhair le tascanna, ullmhúchán le haghaidh scrúduithe, agus scileanna staidéir

Tá ár seirbhís ar fáil do dhuine ar bith atá ag smaoineamh ar oideachas agus oiliúint, iad dífhostaithe, ag fáil sochair na Roinne Coimirce Sóisialaí nó nach bhfuil acu oideachas bunata nó iad gan oideachas foirmiuil. Caithfidh tú a bheith ós cionn 16 bliain d’aois agus lasmuigh d’oideachas foirmiúil.  Is seirbhís saor in aisce agus faoi rún í seo.

Menu