Seo liosta de lárionaid oideachais GRETB. Úsáid an bosca cuardaigh chun torthaí a scagadh e.g. clóscríobh isteach ‘Ógtheagmháil’ chun ionaid Ógtheagmhála a fheiceáil, sin uile.

 

Lárionad Oideachais Catagóir Seoladh Fón
Breacadh Ionad Breisoideachais Casla, Co. na Gaillimhe 091506951
Ionad Oiliuint GRETB Ionad Breisoideachais Mervue, Gaillimh 091706200
Ionad Oideachais d’Aosaigh - Bealach an Doirín Ionad Breisoideachais Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin 0872074924
Ionad Oideachais d’Aosaigh - Port Omna Ionad Breisoideachais Port Omna, Co. na Gaillimhe 0909741946
Ionad Oideachais d’Aosaigh - Dún Mór Ionad Breisoideachais Dún Mór, Co. na Gaillimhe 09339778
Ionad Oideachais d’Aosaigh - Tuaim Ionad Breisoideachais Tuaim, Co. na Gaillimhe 09328640
Oideachas Bunata Aosach - Tuaim Ionad Breisoideachais Tuaim, Co. na Gaillimhe 09326609
Ionad Oideachais d’Aosaigh - Baile Locha Riach Ionad Breisoideachais Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe 091841387
Ionad Oideachais d’Aosaigh - An Clochán Ionad Breisoideachais An Clochán, Co. na Gaillimhe 09541302
Ionad Oideachais d’Aosaigh - Uachtar Ard Ionad Breisoideachais Uachtar Ard, Co. na Gaillimhe 091866912
Oideachas Bunata Aosach - Gaillimh Ionad Breisoideachais Sráid na nDuganna Nua, Gaillimh 091567660
Ionad Oideachais d’Aosaigh - Áth Cinn Ionad Breisoideachais Áth Cinn, Co. na Gaillimhe 09334746
Ionad Oideachais d’Aosaigh - Maigh Cuilinn Ionad Breisoideachais Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe 091555877
Ionad Oideachais d’Aosaigh - An Gort Ionad Breisoideachais An Gort, Co. na Gaillimhe 091630624
Ionad Oideachais d’Aosaigh - Casla Ionad Breisoideachais Casla, Co. na Gaillimhe 091506060
Ceapach na gCapall Ionad Breisoideachais An Fhairche, Co. na Gaillimhe 0949546483
VTOS - Ros Comáin Ionad Breisoideachais Ros Comáin, Co. Ros Comáin 0906627292
VTOS - An Caisleán Riabhach Ionad Breisoideachais An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin 0949620161
VTOS - Mainistir na Búille Ionad Breisoideachais Mainistir na Búille, Co. Ros Comáin 0719663246
Coláiste Breisoideachais Bhéal Átha na Sluaighe Ionad Breisoideachais Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe 0909643479
VTOS - Tuaim Ionad Breisoideachais Tuaim, Co. na Gaillimhe 09325651
VTOS - Leitir Fraic Ionad Breisoideachais Leitir Fraic, Co. na Gaillimhe 09541302
VTOS - Ros Muc Ionad Breisoideachais Ros Muc, Co. na Gaillimhe 091574411
VTOS - Cathair na Gaillimhe Ionad Breisoideachais Bóthar Thuama, Gaillimh 091566885
Ógtheagmháil - Ros Comáin Ionad Breisoideachais Ros Comáin, Co. Ros Comáin 0906630497
Ógtheagmháil - Bealach an Doirín Ionad Breisoideachais Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin 0949860087
Ógtheagmháil - Port Omna Ionad Breisoideachais Port Omna, Co. na Gaillimhe 0909759576
Ógtheagmháil - Béal Átha na Sluaighe Ionad Breisoideachais Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe 0909631409
Ógtheagmháil - Tuaim Ionad Breisoideachais Tuaim, Co. na Gaillimhe 09326246
Ógtheagmháil - Cathair na Gaillimhe Ionad Breisoideachais Bóthar Thuama, Gaillimh 091380809
Ógtheagmháil - Leitir Fraic Ionad Breisoideachais Leitir Fraic, Co. na Gaillimhe 09541893