Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais [VTOS]

Is éard í ár Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais ná scéim oideachais agus oiliúna athdheise do dhaoine fásta. Tá fócas oideachais agus dul chun cinn ar na cláir agus iad gairmbhunaithe. Coinníonn foghlaimeoirí a gcuid sochar Roinn Coimirce Sóisialaí agus, i roinnt cásanna, bíonn liúntais bhéile agus taistil ar fáil, faoi réir ag cúinsí gach duine aonair.

Tugann ár gcúrsaí deis duit:

  • Do leibhéal ginearálta oideachais a fheabhsú
  • Do chuid scileanna a fhorbairt agus ullmhú d’fhostaíocht nó d’fhéinfhostaíocht
  • Ullmhú do ghairm nua nó d’athrú gairme
  • Cáilíochtaí aitheanta a ghnóthú
  • Dul ar aghaidh chuig raon cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna nó chuig Ardoideachas

Cúrsaí lánaimseartha iad ár gcúrsaí agus tarlaíonn siad Luan go hAoine, ó Mheán Fómhair go Bealtaine/Meitheamh, thar thréimhse bliana nó dhá bhliain. Tá laethanta saoire cúrsa mar a chéile leo sin sna hIar-Bhunscoileanna, lena n-áirítear saoire lár téarma, Nollag, Cásca agus samhraidh.

Ofrálaimid cáilíochtaí ag Leibhéil 4 agus 5 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí [NQF] chomh maith le creidiúnú atá aitheanta ag earnáil na tionsclaíochta.

I measc na gcúrsaí, tá Cúram Leanaí, Riarachán Gnó, Scileanna Marcaíochta agus Gairneoireacht, ach amharc ar ár Liosta Cúrsaí.

Le haghaidh tuilleadh eolais, le do thoil, amharc ar ár Liosta Cúrsaí nó déan teagmháil lenár Seirbhís um Threoir agus Eolas san Oideachas Aosach.

Cén fáth nach dtógann tú an chéad chéim agus teagmháil a dhéanamh le d’Ionad VTOS Áitiúil?