Colouring Competition

Home > Youth Creativity News > Colouring Competition
Child Safeguarding and Policies
Plean Obair Óige 2021-2024
Child Participation Framework Report
DPER Circular

Bhunaigh GRETB CÁÓI le déanaí.

Chun seo a cheiliúradh, táimid ag tabhairt amach saor in aisce roinnt Fearas Ealaíon agus Ceardaíochta.

Conas cur isteach

Go díreach, íoslódáil an comhad seo a leanas – priontáil an comhad – agus péinteáil/dathaigh an léiriú.

Íoslodáil PDF an Chomórtais Dathúcháin : Download Colouring Competition PDF

Tóg grianghraf den léiriú críochnaithe agus cuir ar aghaidh i ríomhphost é chuig gretbyouthservice@gretb.ie

Cuir sa phost é chuig:
Seirbhís Óige GRETB, Mervue, Cathair an Gaillimhe

Dáta dúnta, Dé hAoine an 14 Eanáir 2022

Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla
GRETB Establish LCYP
Menu