Ciste Chun Míbhuntáiste Oideachasúil a Mhaolú 2022

Is mian linn a chur in iúl gur féidir le heagraíochtaí pobalbhunaithe i nGaillimh agus i Ros Comáin iarratas a dhéanamh anois faoin gCiste Chun Míbhuntáiste Oideachasúil a Mhaolú 2022.

Is gá iarratais ar mhaoiniú faoin gciste thuas a bheith faighte tráth nach déanaí 12.00 Meán lae Dé Máirt, 28 Meitheamh 2022..

Le haghaidh tuilleadh eolais, le do thoil déan teagmháil le d’Éascaitheoir Oideachas Pobail GRETB áitiúil nó seol ríomhphost chuig communityed@gretb.ie.

Foirm Iarratais MAEDF 2022

Guidelines MAEDF 2022

 

Menu