An Plean Maidir le Maireachtáil le COVID-19

Tá Éire ag athrú ó chur chuige gearrthéarmach éigeandála maidir le COVID-19 go dtí cur chuige meántéarmach i ndáil le baol a mhaolú agus an damáiste atá déanta ag COVID-19 do mhuintir na hÉireann a chur ina cheart.

Creatchóras na mBeart Srianta leagtha amach ag Rialtas na hÉireann ionas gur féidir linn dul i mbun an ghnáthshaoil chomh mór agus is féidir an tráth céanna a dtugtar faoin víreas.

Scoileanna agus Ionaid

Feidhmeoidh ár 20 Iar-Bhunscoileanna, 2 Scoileanna Náisiúnta Pobail agus 40 Ionaid Bhreisoideachais agus Oiliúna de réir Threoirlínte an Rialtais.

Le bhur dtoil, tagair do Phreaseisiúint eisithe ag na hAirí Foley agus Madigan. 

Oifigí Riaracháin

Tá ár Fanfaidh ár nOifigí Riaracháin i mBaile Átha an Rí agus i Ros Comáin dúnta don phobal i gcoitinne. Leanfar, áfach, le socrúcháin i dtaca le leanúnachas gnó do sheirbhísí riachtanacha riaracháin, lena n-áirítear foghlaimeoirí, foireann agus soláthraithe a íoc.

Iarrann GRETB go leanfadh gach mac léinn agus gach ball foirne na treoirlínte sláinte poiblí ar fad maidir le déileáil le COVID-19.

 

Menu