Príobháideachas

  1. Baile
  2. Príobháideachas

Beartas Fianán

Baineann an Beartas Fianán seo a leanas le www.gretb.ie

Socruithe Fianán

Is éard is fianán ann ná téacschomhad beag, ar féidir é a stóráil ar do ghléas agus ina bhfuil sonraí maidir le suíomh gréasáin ar thug tú cuairt air. D’fhéadfadh sé cead a thabhairt do shuíomh gréasáin do chuid gníomhartha nó roghanna a “chuimhneamh” thar thréimhse ama, nó d’fhéadfadh go mbeadh sonraí ann a bhaineann le feidhm nó soláthar an tsuímh.

Úsáideann an suíomh gréasáin seo fianáin seisiúin sin chun bunfheidhmeanna suímh gréasáin a sholáthar, ar nós:

  • cead a thabhairt an teanga a d’úsáid tú a chuimhneamh
  • na fógraí a chonaic tú a chuimhneamh le nach dtaispeánfaimid duit arís iad

Is fianáin shealadacha iad na fianáin seisiúin agus scriostar iad de ghnáth nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí.

Ní úsáidimid fianáin chun tú a aithint go pearsanta.

Is éard is fianáin tríú páirtí ná fianáin a lódáiltear mar thoradh ar an gcaoi a ndéanaimid uirlisí agus inneachar/ábhar a chomhtháthú ó shuíomhanna gréasáin eile. Sruthaítear inneachar físeáin ar www.gretb.ie ó YouTube, ag úsáid mód ‘príobháideachas feabhsaithe’ YouTube. Dá bhrí sin, ní shocraíonn ár suíomh fianáin ar bith a bhaineann le YouTube. Le do thoil, amharc ar Ráiteas Príobháideachais YouTube.

Tá ár nAimsitheoir Cúrsa curtha ar fáil tríd SOLAS agus baineann sé úsáid as fianáin. Le do thoil, amharc ar Ráiteas Príobháideachais SOLAS.

Tá ár bhfotha Twitter leabaithe agus le feiceáil ar ár leathanach baile agus d’fhéadfadh sé tarlú go n-úsáidfí fianáin chun na fothaí a leabú. Le do thoil, amharc ar Ráiteas Príobháideachais Twitter.

Próiseáltar iarratais ar líne a dhéantar ar www.gretb.ie de réir ár Beartas Cosanta Sonraí.

Nuair a úsáidimid naisc sheachtracha ar an suíomh gréasáin seo, le do thoil, tagair do Bheartas Fianán agus Ráiteas Príobháideachais na suíomhanna gréasáin seachtracha sin.

Le do thoil, amharc ar Ráiteas Príobháideachais Microsoft le haghaidh “Mo Chuntas”.

Féadfaidh tú roghnú glacadh le fianáin nó gan glacadh. Cuireann brabhsálaithe difriúla rialtáin éagsúla ar fáil duit. Seo a leanas naisc chuig treoracha déantúsóirí móréilimh ar conas seo a dhéanamh.

Chrome

Edge

Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

Le do thoil, amharc ar Cosaint Sonraí chun teacht ar a thuilleadh beartas.

Menu