Clár Críochnaithe Scolaíochta

  1. Baile
  2. Scoileanna
  3. Clár Críochnaithe Scolaíochta

Is tionscnamh de chuid na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige agus na Roinne Oideachais agus Scileanna é an Clár Críochnaithe Scolaíochta.

Is cuid de Sheirbhís Tacaíochta Oideachais Tusla iad na Cláir Críochnaithe Scolaíochta, iad faoi Tusla, agus comhoibríonn siad leis na hOifigigh Leasa Oideachais agus le Comhordaitheoirí do Theagmháil Baile, Scoile agus an Phobail chun comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil do theaghlaigh maidir le tinreamh scoile.

Féachann Cláir Críochnaithe Scolaíochta leis an duine óg a choinneáil ar scoil go dtí go mbaineann siad amach an Ardteistiméireacht, cáilíocht chomhionann nó gnóthachtáil oideachais ag leibhéal oiriúnach a chuireann ar a gcumas a n-aistriú a dhéanamh chuig breisoideachas, oiliúint nó fostaíocht.

Eolas Teagmhála Cláir Críochnaithe Scolaíochta

Oirthear Chathair na Gaillimhe
Ruth Gallagher
ruth.gallagher@gretb.ie

Leitros
Tanya McDermott
tanya.mcdermott@gretb.ie

Tuaim
Dessie Keegan
dessie.keegan@gretb.ie

Menu