Seirbhís Aighneachta don Ógra

  1. Baile
  2. Óige
  3. Seirbhís Aighneachta don Ógra

Cloch choirnéil de Sheirbhís Aighneachta don Ógra GRETB is ea cur ar chumas, cumhachtú agus tacú le Luathfhágálaithe Scoile [ESL] atá 16-25 bliain d’aois, nó iad siúd atá i mbaol fágála scoile agus iad ar bheagán cáilíochtaí acadúla nó gan cáilíochtaí acadúla ar bith.

Cuireann an tseirbhís Aighneachta tacaíocht, meantóireacht agus malairt roghanna eile ar fáil ar bhonn duine le duine agus i suíomh faoi rún. Go minic, tagann an an grúpa sainsonraithe seo ó chúlraí imeallaithe; iad faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch, scoite amach go sóisialta, tagann i láthair le saincheisteanna meabhairshláinte agus folláine, agus tá/bhí taithí neamhfhabhrach acu mar leanaí, nó iad a bheith ar bheagán taithí oideachais anois nó san am a caitheadh.

Trí oibriú go dlúth i ról tacúil leis an spriocghrúpa leochaileach seo, féachann an tseirbhís Aighneachta le go dtarlóidh athrú dearfach ina saol, trí úsáid a bhaint as ár gcur chuige uathúil duineláraithe, ag cuidiú leis an gcliaint dul i dtreo oideachais, oiliúna nó fostaíochta agus, ar deireadh, maireachtáil neamhspleách.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin tseirbhís saor in aisce agus faoi rún seo, le do thoil, déan teagmháil le:

Tacadóir Thuaisceart agus Oirthear na Gaillimhe: Conor Griffin 0879885968

Tacadóir Chontae Ros Comáin: Marie Hill 0860206121

Tacadóir Dheisceart na Gaillimhe: Bartley Joyce 0879540954

Menu