Ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin, táimid an-dáiríre faoi do phríobháideachas agus táimid lántiomanta do chuid eolais a choinneáil príobháideach. Tá ár mBeartas Cosanta Sonraí mar bhonn agus mar thaca ag ár dtiomantas do shonraí pearsanta a bhainistiú mar is cuí. Beartas Cosanta Sonraí.

Chomh maith lenár Beartas Cosanta Sonraí, tá na beartais seo a leanas forbartha againn:

Beartas Teilifís Chiorcaid Iata (TCI)
Nóta Príobháideachais Beartas Teilifís Chiorcaid Iata (TCI)
Prótacal maidir le Sárú ar Shonraí
Ráiteas Cosanta Sonraí Seirbhís Tacaíochta Foghlaimeora Cláir [PLSS]
Ráiteas Príobháideachais d’Fhostaithe
Ráiteas Príobháideachais do Mhic Léinn
Beartas Bainistíochta Taifead
Sceideal Coinneála Taifead
Cosaint Sonraí Pearsanta agus tú ag Obair ó Chian
Graphic – Protecting Personal Data When Working Remotely

Oifigeach Cosanta Sonraí
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
An Coiléar Bán
Baile Átha an Rí
Co. na Gaillimhe
H65 AT81

Féadfaidh tú teacht ar ár nOifig Cosanta Sonraí freisin ag 091 874 548 nó ar ríomhphost ag data.protection@gretb.ie

Menu