Maidir le Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
Ofrálaimid raon fairsing seirbhísí oideachais agus oiliúna trasna ár n-iliomad suíomhanna i nGaillimh agus Ros Comáin, lena n-áirítear Bunoideachas, Iar-Bhunoideachas, Breisoideachais agus Oiliúna, Oideachas Allamuigh, Oideachas Ceoil agus Seirbhísí don Óige.

Tá ár Seirbhís um Threoir agus Eolas san Oideachas Aosach eolas neamhchlaonta agus faoi rún a chur ar fáil do dhaoine ar mian leo ár roghanna Breisoideachais agus Oiliúna a chíoradh agus dóibh siúd ar mian leo filleadh ar Filleadh ar an Oideachas nó úsáid a bhaint as Seirbhísí Bunata Oideachas Aosach.

Cuardaigh ár raon leathan Cúrsaí ar Cháilíocht Dhearbhaithe agus déan teagmháil linn má bhíonn aon cheisteanna agat.

Comhaltaí an Bhoird
An tUasal Tomás Ó Nidh
Cllr. John Cummins
Cllr. Karey McHugh
Cllr. Kathleen Shanagher (Leaschathaoirleach)
Cllr. Laurence Fallon
Cllr. Mary Hoade
Cllr. Michael Crowe
Cllr. Michael Maher (Cathaoirleach)
Cllr. Noel Larkin
Cllr. Peter Roche
Cllr. Shane Curley
Cllr. Terry O’Flaherty
Cllr. Tom Welby
Dr. Michael Hannon
Mr. Daniel Cronin
Ms. Bernadette Costello
Ms. Jean Beswick-Duignan
Ms. Mary Mullarkey
Ms. Nora Fahy