Music Generation, Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil na hÉireann, a bhunathraíonn beathaí leanaí agus daoine óga trí rochtain ar oideachas ceoil taibhithe d’ard chaighdeán.

Tá sé cómhaoinithe ag U2, Cistí na hÉireann, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Compháirtíochtaí Oideachas Ceoil Áitiúla.

Déan teagmháil lenár gCláir Oideachas Ceoil

Karen Dervan
Music Generation Chathair na Gaillimhe
www.musicgenerationgalwaycity.ie

Ruth Gordon
Music Generation Chontae na Gaillimhe
musicgenerationgalway@gretb.ie

Ellen Glennon
Music Generation Ros Comáin
musicgenerationroscommon@gretb.ie

Menu