Music Generation, Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil na hÉireann, a bhunathraíonn beathaí leanaí agus daoine óga trí rochtain ar oideachas ceoil taibhithe d’ard chaighdeán.

Tá sé cómhaoinithe ag U2, Cistí na hÉireann, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Compháirtíochtaí Oideachas Ceoil Áitiúla.

Contact Tá ár Déan teagmháil lenár gCláir Oideachas Ceoil

Music Generation Chathair na Gaillimhe
www.musicgenerationgalwaycity.ie

Eric Cunningham
Music Generation Chontae na Gaillimhe
musicgenerationgalway@gretb.ie

Ellen Glennon
Music Generation Ros Comáin
musicgenerationroscommon@gretb.ie

 

Scoil Ceoil – Cuireann Coláiste na Coiribe ranganna ar fáil ar son Scoil Cheoil BOOGR. Cuirtear ranganna ar fáil i líon réimhse uirlisí do chách, dóibh siúd atá díreach ag tosú amach agus dóibh siúd a bhfuil uirlis á sheinnt acu cheana féin. Níl aon teorainn aoise i gceist.

Janice Ní Mhárta
Ceolscoil - Coláiste na Coiribe
janice.nimharta@gretb.ie | Scoil Ceoil