Féachann ár gclár Oideachas Pobail le deis a thabhairt d’fhoghlaimeoirí a gcuid riachtanas foghlama féin a aithint agus tabhairt faoi fhoghlaim i suíomh neamhfhoirmiúil ina bpobal féin. De ghnáth, eagraítear ranganna Oideachas Pobail gach seachtain agus maireann siad ó shé go hocht seachtaine.

Cuirimid deontais agus maoiniú d’uaireanta teagaisc ar fáil do Ghrúpaí Pobail fud fad Chontaetha na Gaillimhe agus Ros Comáin.

Oibrímid le go leor Grúpaí Pobail, lena n-áirítear Bótháin na bhFear, Grúpaí Ban, Grúpaí Forbartha Pobail, Grúpaí Gníomhaíochta Lucht Scoir, Grúpaí Imirceach, Teifeach agus Iarrthóirí Tearmainn, Grúpaí Daoine faoi Mhíchumas, Grúpaí Taistealaithe, Grúpaí gan Dídean agus Grúpaí Lucht Leispiach, Aerach, Déghnéasach agus Trasinscneach (LADT).

Tá raon leathan cúrsaí ar fáil inár gclár Oideachas Pobail, ina measc:

Na hEalaíona, Ceardaíocht agus Fótagrafaíocht
Forbairt Pobail agus Ceannaireacht
Cócaireacht
Scileanna Déan Féin É (DFÉ) agus Uaschúrsáil Troscáin
Garraíodóireacht agus Gairneoireacht
Gruaig agus Scéimh
Sláinte agus Folláine
Aireachas, Pilates agus Ióga
Forbairt Phearsanta agus Scileanna Cumarsáide

Eolas Teagmhála Oideachas Pobail

Cathair na Gaillimhe agus Conamara
Gráinne O’Byrne
Ríomhphost grainne.obyrne@gretb.ie
Tel: 087 119 1325

Gaillimh
Sheila Holland-Fox
Ríomhphost sheila.holland-fox@gretb.ie
Tel: 087 667 5516

Ros Comáin
Anne Mannion
Ríomhphost anne.mannion@gretb.ie
Tel: 087 626 6398

Menu